Ένα προσχέδιο νόμου για τις εφαρμογές ανίχνευσης εγγύτητας

Ακαδημαϊκοί από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμόρφωσαν και δημοσίευσαν προς σχολιασμό την πρόταση τους για νομοθετική ρύθμιση που θα πλαισιώνει τις εφαρμογές ανίχνευσης εγγύτητας. Η πρόταση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για όσες χώρες σχεδιάζουν την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.

Μεταξύ άλλων η πρότασή περιλαμβάνει 1) την καταρχήν απαγόρευση υποχρεωτικής εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής, 2) την απαγόρευση χρήσης πιστοποιητικών ανοσίας για άλλους σκοπούς πέρα από τους σαφώς οριζόμενους και 3) την αυξημένη προστασία των προσωπικών δεδομένων που αντλούνται από εφαρμογές ανίχνευσης εγγύτητας.

Η πρώτη σελίδα της πρότασης με τους συντελεστές. 

Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι και οι μεθολογικές προεκτάσεις της πρότασης. Διότι είναι σπάνιο ακαδημαϊκοί να επιλέγουν να δημοσιεύσουν απευθείας μια νομοθετική ρύθμιση μιας και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ακολουθεί τη συμβατική λύση συγγραφής μελετών, άρθρων κλπ. Δεδομένων των συνθηκών όμως, αυτός ο τρόπος δείχνει ο πιο αποτελεσματικός. Και πράγματι, η πρόσφατη σχετική νομοθετική ρύθμιση στην Αυστραλία έχει έντονα κοινά στοιχεία με την εν λόγω πρόταση (δείτε το σχετικό tweet της βασικής συντάξαξας του προσχεδίου εδώ).

Ολόκληρο το κείμενο της πρότασης στα αγγλικά εδώ.

*φωτογραφία άρθρου από Patrick Fore on Unsplash

Petros Terzis

GDPR!! Τώρα, που έχω την προσοχή σας: υπ. διδάκτωρ του πανεπιστημίου του Winchester (δίκαιο / τεχνολογία / πολιτική οικονομία / φιλοσοφία)

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.